Regulamin serwisu i polityka prywatności

Wyświetlane w witrynie internetowej wiadomości nie są wiążące i służą wyłącznie przekazywaniu informacji. Ich charakter jest informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferty w rozumieniu stosownych przepisów prawnych. Szczegółowe informacje i warunki kontraktowe można uzyskać od najbliższego autoryzowanego dealera. Zawarte na stronie internetowej informacje nie mogą być podstawą zawierania umów na prezentowane tu produkty.

Informacje na naszych stronach internetowych oraz opisywane produkty i usługi mogą być bez uprzedzenia zmieniane i aktualizowane przez Continental w dowolnym momencie. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, strony internetowe Continental nie zawierają żadnych gwarancji ani informacji o cechach, które stanowiłyby czy to wyraźne czy dorozumiane zobowiązanie ze strony Continental – również w zakresie aktualności, precyzji, kompletności i jakości danej informacji.

Continental nie podejmuje żadnych zobowiązań w związku ze swoimi stronami internetowymi. Niniejszym wyklucza się odpowiedzialność w zakresie jakichkolwiek strat/szkód bezpośrednich i wtórnych, roszczeń odszkodowawczych i/lub szkód pośrednich – niezależnie od ich charakteru i podstaw prawnych – odniesionych w wyniku dostępu do lub korzystania z tych stron internetowych, w tym w szczególności zainfekowania Państwa komputera wirusami.

Fakt zaistnienia zobowiązań oraz ich wypełnianie, a także odpowiedzialność Continental za produkty i usługi Continental, regulowane są wyłącznie odpowiednimi ustaleniami w kontraktach zawartych na te produkty/usługi zgodnie z aktualną wersją standardowych warunków Continental, mających zastosowanie w danym przypadku.

Zapis i przetwarzanie danych

Continental gromadzi dane osobowe użytkowników swojej strony internetowej tylko wtedy, gdy udzielą oni na to zgody. Gromadzone są wyłącznie dane, które odnoszą się do daty i godziny odwiedzin, odwiedzanych stron, nazwy dostawcy usług internetowych oraz strony internetowej, z jakiej klient wszedł na stronę Continental. Continental wykorzystuje te dane do mierzenia aktywności na stronie internetowej, sporządzania statystyk i doskonalenia usług i informacji udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej. W ramach udzielonej zgody względnie przy zachowaniu zgodności ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych dane osobowe użytkownika są wykorzystywane wyłącznie do obsługi zgłoszonych zapytań. Bazując na ustawowych wytycznych, Continental wprowadził globalne, jednolite wewnętrzne wytyczne w sprawie ochrony danych ( Binding Corporate Rules ), które regulują kwestie ochrony Państwa danych.

Cookies

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej w Państwa komputerze mogą być zapisywane informacje w formie cookies. Cookies stosowane są wyłącznie w celu optymalnego projektowania strony internetowej. Brak zgody na przyjmowanie cookies można sobie zastrzec w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że pewne funkcje mogą być wówczas niedostępne.

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do wnioskowania o udzielenie informacji na temat Państwa danych osobowych zgromadzonych przez Continental. Dodatkowo mają Państwo prawo do poprawienia danych niezgodnych z prawdą, zablokowania danych i ich usunięcia. W przypadku pytań związanych z tą kwestia prosimy skontaktować się z naszymi pełnomocnikami ds. ochrony danych pod adresem e-mail: dataprotection@conti.de. Informujemy, że jeżeli wchodzą Państwo na strony ofert zamieszczonych na naszej stronie internetowej i zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych, to dane takie będą przesyłane w niezabezpieczony sposób, a przez to mogą mieć do nich dostęp osoby nieuprawnione lub takie osoby mogą fałszować wspomniane dane.

Linki do innych stron internetowych


Linki do witryn stron trzecich są dodatkową usługą, jaką zapewniamy. Witryny te są całkowicie niezależne i pozostają poza kontrolą Continental. Continental nie odpowiada za treść prowadzonych przez strony trzecie witryn, do których dostęp można uzyskać poprzez witrynę Continental i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, zgodność z przepisami o ochronie danych i korzystanie z takich stron.

Dostępność produktów w skali światowej

Witryna niniejsza może zawierać informacje o produktach Continental, które w Waszym kraju nie są jeszcze dostępne. Pojawienie się takich informacji na naszej stronie nie oznacza zobowiązania ze strony Continental, iż dany produkt znajdzie się na rynkach całego świata. O bliższe informacje co do planów dotyczących wyrobów aktualnie niedostępnych w Waszym kraju prosimy zwrócić się do dealera lub przedstawiciela Continental.

Znaki handlowe i prawa autorskie

Pojawiające się na naszych stronach internetowych znaki handlowe i logo („znaki handlowe”) stanowią własność Continental AG lub jej filii. Żadne informacje zamieszczone na naszych stronach nie mogą być interpretowane jako udzielenie licencji lub zezwolenia na użycie tych znaków handlowych, gdyż do korzystania z nich konieczna jest wyraźna pisemna zgoda Continental. Nieuprawnione korzystanie z naszych znaków handlowych jest surowo zabronione. Continental AG będzie dochodzić swoich praw własności intelektualnej na całym świecie, w ramach przepisów prawnych obowiązujących w każdym z takich przypadków.

Copyright © 2010 Continental AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, obrazy, grafika, animacje, materiały wideo, muzyczne, dźwiękowe i inne zamieszczane na naszych stronach podlegają prawom autorskim i innym prawom własności intelektualnej Continental AG i jej filii. Continental AG posiada prawa autorskie w zakresie wyboru, synchronizacji i aranżacji materiałów na swoich stronach internetowych. Materiałów tych nie wolno kopiować do celów handlowych lub dystrybucyjnych. Nie wolno ich też modyfikować ani przenosić na inne strony internetowe.


Google Analytics 

Strona ta wykorzystuje Google Analytics, narzędzie analizy sieciowej Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje cookies, tj. pliki tekstowe przechowywane w twoim komputerze, aby umożliwić przeanalizowanie tego, jak korzystasz z naszej strony. Informacje, które plik cookie generuje o wykorzystaniu przez ciebie stron internetowych, są zwykle przekazywane do i przechowywane na serwerze Google w USA, gdzie będą magazynowane.

 

Jednakże jeśli na stronie włączona jest anonimizacja adresów IP, twój adres zostanie najpierw skrócony przez Google
w krajach członkowskich UE lub w innych krajach będących członkami EOG. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP będzie przekazywany na serwer Google w USA i tam przechowywany. Strona ta wykorzystuje aktywną anonimizację IP. Na prośbę operatora strony, Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania ze strony w celu sporządzania raportów dotyczących działań na stronie i zapewniania operatorowi strony dodatkowych usług związanych
z korzystaniem ze strony i internetu.

 

Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę z pomocą Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi z Google. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies w twoim komputerze, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki. Chcemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji tej strony. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzania danych wygenerowanych przez cookies i związanych
z korzystaniem przez ciebie z tej strony (w tym twojego adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Wykorzystanie wtyczek mediów społecznościowych

Nasza strona wykorzystuje wtyczki różnych sieci społecznościowych. Wtyczka społecznościowa to przycisk, który może być wykorzystywany do udostępniania i przekazywania informacji z naszej strony innym użytkownikom odpowiedniej sieci społecznościowej.

 

Na naszej stronie wykorzystujemy następujące wtyczki społecznościowe:

 

Facebook

Ta wtyczka jest obsługiwana przez Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Operatorem niemieckiej strony facebook.de jest Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki te są oznaczone logo Facebooka. Politykę prywatności Facebooka można znaleźć tutaj

 

YouTube 

Ta wtyczka jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wtyczka ta jest oznaczona logo YouTube. Politykę prywatności YouTube można znaleźć tutaj

 

Sieci zapewniają projekt oraz zawartość wtyczek do przeglądarki. Są one automatycznie integrowane ze stroną internetową.

 

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron za pomocą którejś z tych wtyczek, Internet Explorer automatycznie ustanowi link do serwera w odpowiedniej sieci, niezależnie od tego, czy korzystasz z wtyczki. Informacje, że wszedłeś na stronę, są udostępniane przez ten link.

 

Z przyczyn związanych z prywatnością, odpowiednie przyciski są początkowo dezaktywowane i dołączone jest do nich odpowiednie powiadomienie. Klikając na komunikat powiadomienie, wyrażasz zgodę na komunikację z siecią społecznościową i aktywujesz przyciski. Dopiero wtedy nawiązywane jest połączenie z sieciami.

Jeśli jesteś zalogowany do sieci społecznościowej podczas wizyty na naszej stronie, przekazywane dane będą powiązane z twoim kontem użytkownika. Ma to zastosowanie również jeśli używasz wtyczki. Jeśli chcesz uniemożliwić sieci łączenie informacji z twoim kontem użytkownika w taki sposób, wyloguj się z odpowiedniej sieci przed kliknięciem komunikatu.

 

Nawet jeśli nie jesteś członkiem sieci społecznościowej, twoje dane mogą być przechowywane przez sieci społecznościowe po kliknięciu komunikatu.

Uniroyal. Marka koncernu Continental.

Ta strona wykorzystuje cookies, abyś mógł w pełni korzystać z jej możliowści. Dowiedz się więcej