Harbour

Rozporządzenie zimowe

Zima 2016/2017

Europejskie przepisy dotyczące zimowego wyposażenia pojazdów ciężarowych i autobusów.

Kraj Przepisy dotyczące oponPrzepisy dotyczące łańcuchówDodatkowe informacje

 

Albania

 

Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.

 

W pojeździe muszą być przewożone łańcuchy na oś napędzaną. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi.

 

Opony z kolcami są zabronione.

Austria

Opony zimowe obowiązkowe od 1 listopada do 15 kwietnia. Brak stosowania się do wymogów wiąże się z ryzykiem zakazu dalszej jazdy i wysokich mandatów (od 35 do 5000 €). Pojazdy ciężarowe > 3,5 t DMC muszą mieć przynajmniej na jednej osi napędzanej opony M+S o minimalnej głębokości bieżnika 6 mm (diagonalne) lub 5 mm (radialne). Opony zimowe są obowiązkowe dla autobusów (kategorie M2, M3) od 1 listopada do 15 marca.

Od 1 listopada do 15 kwietnia należy przewozić w pojeździe łańcuchy na co najmniej dwie opony na oś napędową. Wyjątkiem są autobusy komunikacji publicznej.

Stosowanie opon z kolcami jest zabronione w pojazdach > 3,5 t DMC.

Belgia

Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Obowiązek symetrycznego montażu opon M+S oraz ogumienia zimowego.

Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem.

Opony z kolcami są zabronione.

Bośnia i Hercegowina

Od 15 listopada do 15 kwietnia dostępne są dwie opcje, które są obowiązkowe do wyboru dla pojazdów posiadających więcej niż 8 siedzeń oraz dla pojazdów > 3,5 t DMC:

Opcja 1: Opony z profilem zimowym na osi napędzanej, minimalna głębokość bieżnika 4 mm. 

Opcja 2: Opony z profilem standardowym, minimalna głębokość bieżnika 4 mm, w przypadku warunków zimowych (np. opady śniegu, zamarzający deszcz) na osi napędzanej należy zamontować łańcuchy.

Od 15 listopada do 15 kwietnia w pojeździe muszą być przewożone łańcuchy.

W pojeździe musi być przewożona łopata i worek z piaskiem o masie 25-50 kg. Opony z kolcami są zabronione.

Białoruś

Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.

Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem.

Użytkowanie opon z kolcami jest dozwolone.

Bułgaria

Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.

Od 1 listopada do 31 marca w pojeździe muszą być przewożone łańcuchy. Ich wykorzystanie jest obowiązkowe na górskich drogach oznaczonych odpowiednimi znakami.

Opony z kolcami są zabronione. Brak odpowiedniego wyposażenia zimowego może spowodować odmowę zgody na wjazd do kraju lub zakaz prowadzenia pojazdu.

Chorwacja

Opony zimowe obowiązkowe od 15 listopada do 15 kwietnia. Opony M+S obowiązkowe na osi napędzanej wszystkich pojazdów > 3,5 t DMC.

W niektórych warunkach na osi napędzanej konieczne jest stosowanie łańcuchów (jeśli pojazd jest wyposażony w opony SU). Łańcuchy są obowiązkowe w niektórych regionach (Lika/Gorski Kotar).

Opony z kolcami są zabronione. Pojazdy użytkowe muszą mieć na wyposażeniu łopatę.

Czechy

Opony zimowe są obowiązkowe od 1 listopada do 31 marca, w zależności od warunków drogowych w zimie oraz w miejscach oznaczonych znakiem „wyposażenie zimowe”.  Opony M+S obowiązkowe na osi napędzanej pojazdów > 3,5 t DMC. Minimalna głębokość bieżnika 6 mm.

Możliwe stosowanie różnych znaków drogowych. Łańcuchy są obowiązkowe w miejscach oznaczonych stosownymi znakami drogowymi, co najmniej na 2 kołach napędzanych pojazdów o 3 lub więcej osiach.

Opony z kolcami są zabronione.

DaniaBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.Łańcuchy śniegowe dozwolone od 1 listopada do 15 kwietnia.Opony z kolcami dozwolone od 1 listopada do 15 kwietnia. Jeżeli są stosowane w tym okresie, opony z kolcami powinny być zamontowane na wszystkich kołach.
EstoniaOpony zimowe obowiązkowe (opony radialne o minimalnej głębokości bieżnika 3 mm) od 1 grudnia do 1 marca (również od października do kwietnia, w zależności od warunków pogodowych)Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem.Stosowanie opon z kolcami jest zabronione w pojazdach > 3,5 t DMC.
FinlandiaPojazdy > 3,5 t DMC, minimalna głębokość bieżnika 1,6 mm.Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem.Opony z kolcami dozwolone od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po Wielkanocy. W zależności od warunków pogodowych, okres ten może ulec przedłużeniu. Maksymalna prędkość pojazdów > 3,5 t DMC 80 km/h. Dozwolone parametry: średnia dł. kolców - 1,5 mm maks., maksymalnie   50 kolców na metr obwodu opony dla ogumienia wyprodukowanego po 1 lipca 2013 r.
FrancjaBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Wyjątki - zgodnie ze znakami drogowymi.Stosowanie łańcuchów - zgodnie ze znakami drogowymi.Pojazdy < 3,5 t DMC: opony z kolcami dozwolone od soboty poprzedzającej 11 listopada do ostatniej niedzieli marca, maks. prędkość 90 km/h. Pojazdy z oponami kolcowanymi muszą być oznaczone stosowną naklejką. Stosowanie opon z kolcami jest zabronione w pojazdach > 3,5 t DMC.
NiemcyWymagane wyposażenie zimowe zależne od aktualnych warunków: pojazdy < 3,5 t DMC muszą być wyposażone w opony zimowe / M+S na wszystkich kołach. Pojazdy > 3,5 t DMC muszą być wyposażone w opony zimowe / M+S na osiach napędzanych. Ramy czasowe nie są określone.Stosowanie łańcuchów - zgodnie ze znakami drogowymi. Opony z kolcami są zabronione. Wyjątek: Droga prowadząca przez „Kleines Deutsches Eck”.Kary: 60 € za nieodpowiednie opony, 80 € za spowodowanie przeszkód w ruchu z powodu nieodpowiednich opon, 100 € za spowodowanie niebezpiecznej sytuacji z powodu nieodpowiednich opon, 120 € a spowodowanie wypadku z powodu nieodpowiednich opon. Plus 1 punkt a każde wykroczenie. (System Flensburg)
Wielka BrytaniaBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem.Opony z kolcami dozwolone, jeśli nie powodują uszkodzeń nawierzchni. W przeciwnym razie możliwość wystąpienia z regresem o zwrot kosztów naprawy nawierzchni.
WęgryBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Stosowanie łańcuchów śniegowych może być obowiązkowe w określonych warunkach pogodowych (prędkość maksymalna 50 km/h). W warunkach zimowych pojazdy zagraniczne mogą nie być wpuszczone na teren kraju jeżeli nie mają na wyposażeniu łańcuchów.Opony z kolcami są zabronione.
IrlandiaBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem.Opony z kolcami dozwolone, maksymalna prędkości 96/112 km/h (drogi krajowe/autostrady).
WłochyBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Wyjątki - zgodnie ze znakami drogowymi.Urządzenia antypoślizgowe (np. łańcuchy) muszą być przewożone w pojeździe.Rozporządzenie zimowe RU/158 dotyczy wyłącznie pojazdów następujących kategorii: M1, N1 oraz O1.
KosowoBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.W pojeździe muszą być przewożone łańcuchy na oś napędzaną. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi.Opony z kolcami są zabronione. Autobusy i pojazdy ciężarowe muszą być wyposażone w łopatę do śniegu.
ŁotwaOpony zimowe (M+S) obowiązkowe dla pojazdów < 3,5 t DMC od 1 grudnia do 1 marca. Minimalna głębokość bieżnika 3 mm.Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem.Opony z kolcami dozwolone od 1 października do 30 kwietnia, dla pojazdów > 3,5 t DMC.
LichtensteinBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Jeśli jednak w pojeździe zamontowane są niewłaściwe opony, może to powodować ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej.  Wyposażenie pojazdu musi odpowiadać warunkom pogodowym.Stosowanie łańcuchów śniegowych jest dozwolone. Nie są konieczne na obszarach nizinnych. W górach o konieczności stosowania łańcuchów informują znaki drogowe.Pojazdy > 7,5 t DMC: Opony z kolcami dozwolone od 1 listopada do 30 kwietnia, maks. prędkość 80 km/h.  Opony z kolcami powinny być zamontowane na wszystkich kołach. Pojazdy z oponami kolcowanymi muszą być oznaczone stosowną naklejką.
LitwaOpony zimowe obowiązkowe dla pojazdów < 3,5 t DMC od 1 listopada do1 kwietnia.Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem.Opony z kolcami dozwolone od 1 listopada do 1 kwietnia.
LuksemburgWszystkie osie napędzane pojazdów ciężarowych i autobusów muszą być wyposażone w opony zimowe (z oznaczeniem M+S) podczas jazdy w warunkach zimowych (śnieg, lód, czarny lód).Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem.Opony z kolcami są zabronione.
MacedoniaBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.Łańcuchy śniegowe muszą być przewożone w pojeździe od 15 października do 15 marca, jeśli jest on wyposażony wyłącznie w opony standardowe.Autokary i pojazdy ciężarowe muszą być wyposażone w łopaty śniegowe. Opony z kolcami są zabronione.
CzarnogóraOpony oznaczone symbolem M+S lub opony zimowe obowiązkowe od listopada do kwietnia na określonych drogach, wyznaczonych przez ministerstwo porządku publicznego.W pojeździe muszą być przewożone łańcuchy na oś napędzaną. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi.Opony z kolcami są zabronione. Autobusy i pojazdy ciężarowe muszą być wyposażone w łopatę do śniegu.
HolandiaBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.Łańcuchy śniegowe są zabronione na drogach publicznych.Opony z kolcami są zabronione.
Norwegia

Pojazdy > 3,5 t DMC - minimalna głębokość bieżnika 5 mm obowiązuje od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po Wielkanocy (południe Norwegii) oraz od 16 października do 30 kwietnia włącznie (północ Norwegii).

Obowiązkowe stosowanie opon zimowych na wszystkich pozycjach osi od 15 listopada do 31 marca.

Listę dopuszczonych do użytku opon zimowych można znaleźć pod adresem www.stro.no


Pojazdy > 3,5 t DMC muszą mieć na wyposażeniu łańcuchy w okresie, w którym dozwolone jest korzystanie z opon z kolcami.

Ciągnik z przyczepą musi mieć na wyposażeniu 7 łańcuchów.

  Opony z kolcami (średnia długość 1,7 mm) są dozwolone od 1 listopada do pierwszej niedzieli po Wielkanocy.

W regionach Nordland, Troms oraz Finnmark od 16 października do 30 kwietnia.

Pojazdy ciężarowe i przyczepy - opony z kolcami na tej samej osi.

W przypadku opon bliźniaczych, kolce na jednej z nich są wystarczające.

W Trondheim i Oslo korzystanie z opon z kolcami wiąże się obowiązkiem uiszczenia opłaty:

bilety dzienne można nabyć w automatach znajdujących się przy głównych drogach albo przez telefon lub SMS (z norweskiego, szwedzkiego lub duńskiego numeru). Bilety miesięczne i roczne ważne na terenie Trondheim można nabyć w Miejskim Biurze Parkingowym Trondheim w Erling, Skakkes Gate 40, 7012 Trondheim. Bilety dzienne kosztują około 3,90 euro, miesięczne około 52 euro zaś roczne około 155 euro (ceny są dwukrotnie wyższe dla pojazdów > 3,5 t DMC). Brak stosowania się do powyższych wymagań karany jest grzywną w wysokości 97 euro.


PolskaBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Miejsca, w których stosowanie łańcuchów jest obowiązkowe, są oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.Opony z kolcami są zabronione.
PortugaliaBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.Stosowanie łańcuchów jest dozwolone tymczasowo w miejscach oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi (wyłącznie w najwyżej położonych regionach).Opony z kolcami są zabronione.
RumuniaW zimowych warunkach drogowych osie napędzane wszystkich pojazdów > 3,5 t DMC oraz pojazdów przewożących ludzi (o liczbie miejsc wyższej niż 9) muszą być wyposażone w opony zimowe lub noszące oznaczenie M+S.Pojazdy > 3,5 t DMS muszą mieć na wyposażeniu łańcuchy, które należy montować w miejscach oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi.Pojazdy > 3,5 t DMC muszą mieć na wyposażeniu łopatę i piach. Opony z kolcami są zabronione.
RosjaPrzewidywane jest wejście w życie nowego rozporządzenia technicznego. W grudniu, styczniu oraz lutym pojazdy osobowe, lekkie pojazdy użytkowe, pojazdy ciężarowe oraz autobusy muszą być wyposażone w opony z symbolem M+S lub 3PMSF (płatka śniegu na tle trzech szczytów) na wszystkich osiach. Minimalna głębokość bieżnika 4 mm.Łańcuchy śniegowe są zalecane, lecz nie są obowiązkowe.Stosowanie opon z kolcami jest zabronione w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień).
SerbiaOpony oznaczone symbolem M+S lub opony zimowe obowiązkowe od listopada do kwietnia. Minimalna głębokość bieżnika 4 mm. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi.W pojeździe muszą być przewożone łańcuchy na oś napędzaną. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi.Opony z kolcami są zabronione. Autobusy i pojazdy ciężarowe muszą być wyposażone w łopatę do śniegu.
SłowacjaOpony zimowe / M+S obowiązkowe dla ciężarówek > 3,5 t DMC od 15 listopada do 31 marca na osi napędzanej (min. głębokość bieżnika 3 mm).Łańcuchy śniegowe są obowiązkowym wyposażeniem pojazdu.Opony z kolcami są zabronione.
Słowenia

Od 15 listopada do 15 kwietnia dostępne są dwie opcje, które są obowiązkowe do wyboru dla pojazdów > 3,5 t DMC:

opcja 1: opony zimowe przynajmniej na osi napędzanej (minimalna głębokość bieżnika 3 mm)

opcja 2: opony standardowe, ale w pojeździe muszą być przewożone łańcuchy, które należy zamontować na kołach na osi napędzanej w przypadku wystąpienia warunków zimowych.

Łańcuchy śniegowe są obowiązkowym wyposażeniem pojazdów > 3,5 t DMC jeśli nie posiadają one opon zimowych.

Opony z kolcami są zabronione.
HiszpaniaBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Opony zimowe / M+S obowiązkowe w miejscach oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi lub określonych przez stosowne władze.Stosowanie łańcuchów jest dozwolone w miejscach oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi lub określonych przez stosowne władze. Łańcuchy śniegowe są dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem oraz lodem.Opony z kolcami o długości do 2 mm są dozwolone na drogach pokrytych śniegiem.
SzwecjaW warunkach zimowych minimalna głębokość bieżnika wynosi 5 mm dla wszystkich opon poza ogumieniem przyczepy. Opony  z oznaczeniem M+S obowiązkowe na osi napędzanej wszystkich pojazdów > 3,5 t DMC od 1 grudnia do 31 marca. Lista opon dopuszczonych do użytku na osiach napędzanych dostępna jest pod adresem www.stro.se.Zaleca się przewożenie w pojeździe łańcuchów śniegowych.Opony z kolcami dozwolone od 1 października do 15 kwietnia. W zależności od warunków pogodowych, okres ten może ulec przedłużeniu. Maks. 50 kolców na metr obwodu opony dla ogumienia wyprodukowanego po 1 lipca 2013 r. Na niektórych odcinkach dróg mogą obowiązywać wyjątki.
SzwajcariaBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych, przy zimowych warunkach drogowych mogą obowiązywać regulacje lokalne (np. drogi prowadzące przez przełęcze alpejskie) Minimalna głębokość bieżnika opon zimowych 1,6 mm Jeżeli w wypadku, do którego doszło w warunkach zimowych, uczestniczył pojazd wyposażony w ogumienie standardowe, jego kierowca może być pociągnięty do odpowiedzialności.Władze mogą ogłosić obowiązek stosowania łańcuchów śniegowych (pojazdy z napędem na cztery koła mogą być z niego wyłączone) Stosowanie łańcuchów zgodnie z właściwymi znakami drogowymi oraz warunkami drogowymi.Opony z kolcami są dozwolone dla pojazdów < 3,5 t DMC od 1 listopada do 30 kwietnia, na drogach pokrytych śniegiem. Prędkość maksymalna 80 km/h. Pojazdy z oponami kolcowanymi muszą być oznaczone naklejką z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.
Turcja

Pojazdy użytkowe poruszające się na trasach międzymiastowych muszą być wyposażone w opony zimowe od 1 grudnia do 1 kwietnia. W poszczególnych miastach długość takiego okresu jest ustalana indywidualnie przez władze lokalne.

Wszystkie rodzaje pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych oraz autobusów muszą być wyposażone w opony oznaczone symbolem M+S, symbolem M+S i 3PMSF lub 3PMSF na osiach napędzanych. Wszystkie rodzaje vanów, lekkich pojazdów ciężarowych i samochodów osobowych wykorzystywane do celów komercyjnych (jako taksówki itp.) muszą być wyposażone w opony oznaczone symbolem M+S, symbolem M+S i 3PMSF lub 3PMSF na wszystkich osiach.

W przypadku wykorzystywania opon bieżnikowanych, wzór bieżnika musi być typu zimowego. Minimalna głębokość bieżnika opon wykorzystywanych w pojazdach komercyjnych to 4 mm.Zaleca się przewożenie w pojeździe łańcuchów śniegowych oraz stosowanie ich na drogach pokrytych śniegiem i lodem.Na wyposażeniu pojazdu powinna znajdować się lina holownicza oraz klin pod koło. Jako opony zimowe mogą być stosowane również opony z kolcami.
UkrainaBrak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem.Opony z kolcami dozwolone.


Nie posiadamy informacji o przepisach dotyczących stosowania opon zimowych / łańcuchów śniegowych przez pojazdy ciężarowe w takich krajach jak Cypr, Grecja oraz Malta. Szczegółowe regulacje dotyczące stosowania łańcuchów śniegowych i opon z kolcami należy potwierdzić w kodeksach drogowych poszczególnych krajów.

 

Choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były jak najdokładniejsze, nie możemy zagwarantować ich poprawności oraz kompletności.

Uniroyal. Marka firmy Continental.*